เกี่ยวกับเรา


ประวัติบริษัท

        จากความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์ในการทำงานด้านโลจิสติคส์กว่า 20 ปี ของทีมงาน จนได้พัฒนามาเป็น บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิส จำกัด และก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับ โลจิสติคส์ ให้บริการในด้านการจัดการคลังสินค้า การแพ็คสินค้า และการบริการจ้างเหมาพนักงาน รวมถึงบริการเสริม รูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร

       บริษัทฯ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อม ทีมงานที่มีคุณภาพหลายด้าน  มีคลังสินค้ารองรับการให้บริการ  มีห้องฝึกอบรม สำหรับอบรมพนักงาน ก่อนเริ่มงานหรือเข้าปฏิบัติในหน่วยงานของท่าน  ห้องปฏิบัติการแพ็คสินค้า ไว้รองรับสำหรับธุรกิจ ประเภท สินค้าอุปโภค และบริภาค รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ทันสมัย ตลอดจนระบบควบคุมคุณภาพ ไว้บริการ

       บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานที่หลากหลายสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนงานได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
 WAS-Service การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

ศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ข่าวสาร