บริการแพ็คสินค้า

บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิส ให้บริการแพ็คสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องเขียน สินค้าพรีเมียม และสินค้าประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า  โดยประเภทการให้บริการได้แก่ บริการติดสติกเกอร์สินค้า บริการแพ็คสินค้าเป็นคู่ บริการชริ๊งค์สินค้าเดี่ยว ชริ๊งสินค้าคู่ และชริ๊งสินค้ารวม และบริการพิมพ์วันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ของสินค้า
ติดสติกเกอร์ Labelingสินค้าแพ็คคู่ Banding

สินค้าชริ๊งค์เดี่ยว ชริ๊งคู่ และชริ๊งรวม Wrapping


สินค้าที่ต้องการพิมพ์วันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ Inkjet

             

              นอกจากนี้บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิส มีบริการเสริมต่างๆคือบริการจัดหาวัตถุดิบ PM เพื่อมาทำการ แพ็คสินค้า  บริการตัดสติกเกอร์ ออกแบบสติกกอร์ และพิมพ์สติกเกอร์สินค้า  และบริการช่วยออกแบบรูปแบบในการแพ็คสินค้า เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด
บริการจัดหาวัตถุดิบ PM เพื่อมาทำการ แพ็คสินค้า


บริการตัดสติกเกอร์ ออกแบบสติกกอร์ และพิมพ์สติกเกอร์สินค้า


บริการช่วยออกแบบรูปแบบในการแพ็คสินค้า
อาณาจักรWAS

ศึกษาบริการของWASเพิ่มเติม

ข่าวสาร