บริหารจัดการคลังสินค้า

บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิส ให้บริการคลังสินค้าต่างๆซึ่งประกอบด้วย บริการจัดการสินค้า บริการป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บริการระบบการควบคุมคลังสินค้าผ่านมือถือและเว็บไซต์ บริการรับฝากสินค้าทุกขนาดทั้งรายเดือนและรายวัน บริการรับฝากจัดเก็บสินค้า และบริการเก็บสินค้าในคลังสินค้าแบบปิด
บริการรับจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse management)

  • บริการจัดหาคลังสินค้า 
  • บริการพื้นที่สำหรับรับ-ฝากสินค้า 
  • บริการจัดสินค้า แพ๊คสินค้า และจัดส่งสินค้า


WAS-Service คลังสินค้าคุณภาพ


ศูนย์กระจายสินค้า ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • บริการข้อมูลสินค้าคงคลัง
  • รับฝากสินค้าทั่วไป ทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาว
  • บริการรับฝากทุกขนาด รายเดือน/รายวัน
  • ขนส่งสินค้า B2C B2B และ Fulfillment


WAS-Service คลังสินค้าพร้อมบริการบริการรับฝากสินค้าทุกขนาด แบบรายเดือน และรายวัน

  • บริการรับฝากจัดเก็บสินค้า (Warehouse)
  • บริการขึ้น/ลงสินค้า (Handling In/ Out)
  • บริการขนสินค้าขี้นลงจากรถบรรทุก (Loading & Unload)


WAS-Service คลังสินค้าเพื่อคุณลูกค้า


บริการ Drop Ship, Fulfillment, B2B, B2C และ SME


ด้วยความเข้าและรู้ถึงปัญหาของคุณลูกค้า WAS-Service จึงขอเสนอ เพิ่ม“ยอดขาย” ให้ทวีคูณและ ลด“เวลา” ในการจัดการ ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดย การให้บริการในด้าน บริการคลังสินค้า การจัดสินค้า การแพ็คสินค้า และการขนส่ง 


WAS-Service คลังสินค้าครบครัน

อาณาจักรWAS

ศึกษาบริการของWASเพิ่มเติม

ข่าวสาร