บริการจ้างเหมาแรงงาน...

บริการจ้างเหมาแรงงานในยุคใหม่ และการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อบริการที่พอใจสูงสุดของลูกค้า

บริหารจัดการคลังสินค้า...

บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิส ให้บริกา...

บริการตรวจนับสินค้า

บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิสส .ให้บริการนับจำนวนสินค้าคงคลัง เพื่อทำให้ทราบว่าขณะนี้มีสินค้าคงเหลืออยู่เท่าไร เป็นสินค้าอะไร และมีอายุนานเท่...

บริการแพ็คสินค้า

บริษัท ดับบลิว เอ เอส แอ๊ด เซอร์วิส ให้บริการแพ็คสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องเขียน สินค้าพรีเมียม และสินค้าประเภทอื่นๆ ตามความต้อง...
Page 1/ 2
ข้อมูลบริษัท

ศึกษาบริการของWASเพิ่มเติม

ข่าวสาร